pH Plus

Kód: 6059 6060 Zvolte variantu
315 Kč 870 Kč od 315 Kč
Skladem Skladem Zvolte variantu
Obsah balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
26.6.2024 26.6.2024 Zvolte variantu
Kapalina na zvyšování pH bazénové vody pro ASIN Aqua HOME.

Detailní informace

Detailní popis produktu

pH Plus

pH Plus se používá ke zvyšování pH v bazénové vodě. Dávka cca 30 ml na 1 m3 vody, zvedne pH o 1. Tato hodnota je průměrná a muže se lišit.

Pro správné dávkování přípravku pH použijte zařízení ASIN AQUA.

Obsah balení:

  • 5 l
  • 20 l

NEBEZPEČÍ: 

Obsahuje hydroxid sodný H290 – Může být korozivní pro kovy. H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 – PRI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STREDISKO/lékaře. P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

ÚČINNÉ LÁTKY: 

  • 5%-ní vodný roztok hydroxidu sodného.

FORMA: 

  • čirá kapalina

ÚČEL POUŽITÍ: 

  • zvyšování pH bazénové vody.

DÁVKA: 

  • Dávka cca 30 ml na 1 m3 vody, zvedne pH o 1.

APLIKACE: 

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: 

  • Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 - 30 °C. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření.

Číslo nebo označení šarže: 

  • uvedeno na obalu výrobku.

!!! UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ !!!

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: