pH Minus

Kód: 6056 6057 Zvolte variantu
335 Kč 870 Kč od 335 Kč
Skladem Skladem Zvolte variantu
Obsah balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
28.5.2024 28.5.2024 Zvolte variantu

Kapalina na snižování pH na bázi anorganické kyseliny. Vhodná pro údržbu pH ve všech typech bazénu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

pH Minus

pH minus je kapalina pro snižování pH bazénové vody. Pro vodu s běžnou alkalitou sníží 30 ml kapaliny v 1 m3 vody pH o 1. Tato hodnota je průměrná a může se lišit. Při používání pro dávkování s automaty ASIN Aqua se řiďte vždy příslušným návodem.

Pro správné dávkování přípravku pH použijte zařízení ASIN Aqua.

Obsah balení:

  • 5 l
  • 20 l

UPOZORNĚNÍ: Kyselinu při ředění vždy lijte do vody!

POZOR! Neředit vodou – prudce se zahřívá a vystřikuje!

NEBEZPEČÍ: 

Kyselina sírová 19%, indexové číslo 016-020-00-8. H314 – Způsobuje težké poleptání kůže a poškození očí. P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 – Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

ÚČINNÉ LÁTKY: 

  • Kyselina sírová 19%

FORMA: 

  • čirá kapalina

ÚČEL POUŽITÍ: 

  • snižování pH bazénové vody

DÁVKA: 

  • Pro vodu s běžnou alkalitou sníží 30 ml kapaliny v 1 m3 vody pH o 1

APLIKACE: 

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: 

  • Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 až 30 °C. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. Odstranit dle platných českých a místních předpisů. Obal po důkladném vyčištění lze recyklovat. Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace!

Číslo nebo označení šarže: 

  • uvedeno na obalu výrobku.

!!! UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ !!!

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: