OXY Pure

Kód: 6048 6049 Zvolte variantu
410 Kč 1 095 Kč od 410 Kč
Zboží na externím skladu 7 dní Skladem Zvolte variantu
Obsah balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
5.6.2024 29.5.2024 Zvolte variantu

Přípravek pro oxidaci a likvidaci organických zbytků v bazénové vodě. Přípravek zajistí okysličení bazénové vody.

Detailní informace

Detailní popis produktu

OXY Pure

OXY Pure je ideální pro použití v bazénech a lázních. Má silný oxidační účinek a revitalizuje vodu. OXY Pure se rozpadá na kyslík a vodu beze zbytku, nezatěžuje bazénovou vodu zápachem!

Pro správné dávkování přípravku OXY Pure použijte zařízení ASIN Aqua.

Obsah balení:

  • 5 l
  • 20 l

Počáteční dávka: 100 ml na 1m3

Udržovací dávka: 10 – 20 ml na 1 m3 za den

Optimální koncentrace: 30 – 60 mg/litr (ppm), pro test použijte

OXtester pH: doporučený rozsah pH vody v bazénu je 6,4 až 7,6.

OXY Pure není kompatibilní s chlorem.

NEBEZPEČÍ - Peroxid vodíku 11,9%, indexové číslo 008-003-00-9 H272 – Může zesílit požár; oxidant. H318 – Způsobuje vážné poškození očí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P221 – Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. P280 – Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 – Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

ÚČINNÉ LÁTKY: Peroxid vodíku 11,9%, indexové císlo 008-003-00-9, CAS 7722-84-1

FORMA: čistá kapalina

ÚČEL POUŽITÍ: okysličovadlo bazénové vody

DÁVKA: 10 - 20 ml/m3 za den

APLIKACE: dávkování zařízením ASIN Aqua

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: Skladovat v těsně uzavřených obalech na suchém, chladném, dobře větraném místě, chráněné před světlem, při teplotě max. 25 °C, nejnižší přípustná skladovací teplota je -10°C. Skladovat mimo dosah tepelných a zážehových zdrojů. Chránit před přímým slunečním světlem. Nádoby musí být uzavřeny tak, aby byl umožněn únik vnitřního tlaku.

!!! UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ !!!

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: